Telepatie a janovidectví...

25. září 2010 v 17:17 | Mišule ♥ |  Magie a tajemno ♥

Telepatie

- přenos myšlenek, představ, citů a informací na větší vzdálenosti bez prostřednictví známých smyslových orgánů. K pochopení tohoto jevu je nutná znalost psychologických základů, podstaty vědomí, podvědomí, sugesce, hypnózy a mediumity.Náhodná telepatie (spontánní) je vlastně projev mimosmyslového vnímání a myslím, že ji poznal každý člověk. Jedná se zpravidla o velmi vážné události, chvíle nebezpečí života nebo smrti. Dochází k ní obvykle mezi osobami blízkými rodem nebo spojenými přátelstvím a sympatiemi. Takovýto telepatický přenos předpokládá u přijímající osoby obvykle vyšší citlivost, než u osoby předávající.Telepatie je blizká s janosvidectvím někdy se take mohou překrývat a nejde určit jestli je to telepatie nebo jasnovidectví.
Telepatie

  Jasnovidectví

  - psychická schopnost vidět minulé i přítomné děje, pronikat duchovním zrakem do nitra předmětů a předvídání (věštění) budoucnosti. Je v blízké souvislosti s telepatií a z části se s ní překrývá.

Pro podstatu jasnovidosti a telepatie má vzláštní význam skutečnost, že každý lidský čin, každá událost, myšlenka či představa, ať se udála kdykoli a kdekoli na světě, je navěky zachována. Adresátem každého časového úseku je jakási tajemná látka, která není ani hmotná, ani nehmotná, nýbrž něčím mezi tím, a která se nazývá protonace. Vše je v ní navěky věrně a živě zaznamenáno, takže v transcendentním stavu duše může být znovu reprodukováno, prožito. Protonace nezná minulost či budoucnost, je vždy a v každém okamžiku pravou přítomností. Jako by všechno zůstalo zachováno v každé buňce celého vesmíru.
Protonace je zdrojem informací, které jsou schopni v ní "přečíst" a posléze reprodukovat jen velmi schopní citliví subjekti. Někdy je nazývána "astrální kronikou", kterou si lze zjednodušeně přiblížit jako záznam obrazu a slov, který je možné dešifrovat mimořádnou schopností subjekta.

Retrokognice je vlastně jasnovidností nebo telepatií, zaměřenou k vnímání minulých dějů.

Prekognice je pojmem, zvoleným pro jasnovidnost (vnímání událostí) z časového úseku budoucnosti.

Dermokognice (dermooptie) je schopnost vnímání barev a textů pokožkou. Projevuje se sice poněkud odlišně od předchozích psychologických schopností mimořádně nadaných jednotlivců, ale přesto se jedná o fenomén stejného charakteru jako všechny předchozí parapsychologické disciplíny. Je to schopnost mimořádné citlivosti konečků prstů přenést například text v zalepené obálce do podvědomí pouhým přejížděním prstů po obálce dopisu. Jde o projev jen nepatrně nižší schopnosti, než je uvedena v obecném výkladu k pojmu jasnovidnosti.

Nekromantie se zabývá dotazováním duchů zemřelých, jímž se zabývali už staří Egypťané, Babyloňané a Židé, a dodnes tuto metodu pěstují spiritisté citováním duchů. Věří totiž, že duchové přenášejí myšlenky, inspirují nápady, vedou ruku při psaní, sami mluví neznámým jazykem a podobně.

Xenoglozie je dar hovořit jazykem, kterému se médium prokazatelně nikdy neučilo, takže ho neovládá. Podle vědeckých výkladů se jedná o telepatii mezi živými - o produkt bohatého podvědomí.

Chiromantie se zabývá věštěním z ruky, kdy zkušený citlivec z dlaně pozná povahové rysy člověka. Jakmile však začne věštit, stává se telepatem a projevuje se jako médium. Ruka je jen koncentrační pomůckou k navázání psychického kontaktu.

Grafologie je psychologickou projektivní metodou diagnostikování osobnosti. Schopnému citlivci umožňuje vyčíst z písma charakter pisatele, protože písmo je jeho fixovaným psychologickým projevem. Zkušený grafolog z písma vyčte jinak úplně skryté detaily povahy. Písmo je věrným obrazem lidské duše. Někteří jasnozřivější grafologové však z písma dokážou vyčíst i rodinné a místní události. V tomto případě se grafolog stává telepatickým médiem.

Premonice - předtucha (varování, výstraha) je příležitostná jasnovidnost. Vzniká sama od sebe, nebo nahodilou telepatií - něco se stane, nebo něco se stalo. Člověka najednou napadne náhlá úzkost, tušení, nápad, uslyší hlas nebo uvidí obraz blízkého člověka a podobně. Postižený vytuší, že se někomu z jeho blízkých či známých děje cosi nepříjemného nebo bolestného. Často se to projeví symbolickým fyzikálním jevem - klepáním na dveře, okno, pádem obrazu, zastavením hodin apod. Jiným upozorněním může být sen, sdělení média v transu nebo zjevení ducha dotyčné osoby a podobně.Podobné případy zažila snad každá rodina. Zbývá jen otázka, jak lze tyto jevy vysvětlit. Hlásí se duch zemřelého sám? Jistě ne, vždyť se uvedeným způsobem ohlašují i živí lidé. Je to působením podvědomí. Zpráva může být po určitou dobu v latentním stavu, nebo přejde přes třetí osobu, která následně vytvoří fantom.
Ke strašidelným jevům patří i zjevení duchů či zvířat, všechny telekinecké jevy (hřmoty, řinčení), nevysvětlitelné zlomyslnosti a podobně. Účelem těchto jevů je strašit, zlobit, trápit a mstít se.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama