Vlohy a schopnosti duše

25. září 2010 v 19:14 | Mišule ♥ |  Magie a tajemno ♥
Principem lidské duše je její duchovní podstata, obsahující netušenou sílu, mimořádné vlohy a dosud stále ještě nedokonale probádané zvláštní mohutné schopnosti.

Po narození se lidské tělo postupně dotváří, ale ihned při narození vzniká forma duchovního (fluidového) těla s vyššími vývojovými znaky a dokonalejšími vlastnostmi. Proto má tělo i při smrti vlastně dvojí tvar: hmotný (který zaniká) a energotronový (fluidový - oduší).

Lidská duše po smrti hmotného těla odchází, a to nejdříve jako nehmotné fluidum (oduší) a poté i ve formě vyzařující energotronové látky - zvláštní nemateriální síly, charakteristické pro živou přírodu jako "životní síla".
Činnost rozumu a vůle je samostatnou činností duše.

Rozčlenění a popis jednotlivých stavů vědomí:

1. Vědomí - normální bdělý stav. Duševní činnost je závislá na schopnostech pěti lidských smyslů, rozumu, vůle a součinnosti paměťových mozkových esplan (esplana = sídlo paměti).
2. Vrchní vědomí - totéž, co vědomí, avšak s dokonalým uvědomováním vjemů a počitků ve vyšším vzdělaném rozumu a vůli.
3. Vrchní podvědomí - činnost šedé kůry mozkové s jejími paměťovými esplany, na něž jsou ukládány všechny počitky a vjemy. Vrchní podvědomí je sídlo paměti.
4. Spodní podvědomí - občasná samovolná činnost šedé kůry mozkové bez rozhodování a uplatnění vědomého JÁ. Je řízena chorobnými esplany. Jedná se vlastně o chorobný stav vědomí vlivem dědičnosti, momentální přepracovanosti, podvýživy ústředního nervstva, obtížně řešitelných problémů apod.
5. Vstupní podvědomí - ústup duše z činnosti bdělého vědomí do zdravé činnosti 1., 2. a 3. stupně hypnózy či jiného druhu transu nebo extáze. Blíží se podvědomí.
6. Nižší podvědomí - chorobný stav spodního nebo vstupního podvědomí, zaviněný duševní chorobou zatížených esplan. Projevuje se nejen při vědomé činnosti, ale i v hypnóze, která může přispět k jeho léčení.
7. Podvědomí - činnost duše v šedé kůře mozkové a také v oduší, ovšem bez účasti esplan a vnějších smyslů (esplana a smysly mohou být řízeny přímo z podvědomí jen ve výjimečných případech). Jedná se o stav 4. stupně hypnózy. Z uvedeného stavu vycházejí vzácné duševní schopnosti, vlohy, vlastnosti a síly, přímé nazírání, vize a mimořádné jevy.
8. Nejzazší podvědomí - duše ve své aktivitě pracuje pouze v oduší. Je to nejpříjemnější stav duše, v němž si sama sebe dostatečně uvědomuje a prožívá svou dokonalost.
9. Vědomí duše - veškerá duševní a smyslová činnost, která přechází do paměti samotné duše. V něm se sama přímo a plně uvědomuje bez prostřednictví esplan.
10. Práh vědomí - myšlenky, pocity, zážitky a vlohy, které se dostaly z podvědomí do vrchního podvědomí, do esplan, a to bez součinnosti vědomí.
11. Tvořivé podvědomí - duše ve stavu hlubokého transu a extáze. Pokud se v něm může uvědomit, tvoří z vlastního tělesného buněčného plazmatu přeskupováním prvků buď vlastní materializace (dvojnictví), nebo materializace jiných bytostí, dále pohyby předmětů, materializace a dematerializace věcí. Vytváří i jiné jevy, kombinace různých nesmyslů (nachází-li se v některém vstupním podvědomí).

Podvědomí duše je pracovnou, v níž pochody psychických problémů a úkolů dozrávají a vybavují se k vědomí. Snadno rozpoznatelné to je například při umělecké tvorbě, kdy se z hlubin podvědomí často zrodí hotové originální nápady, vzory a řešení nesnadných úkolů a promítnou se do vědomí.

Určité části paměti, podvědomě zachycené dojmy a zapomenuté zážitky se dají snadno vyvolat a vybavit v hypnotickém stavu, čehož se užívá při léčení duševních chorob. Jde v podstatě o pátrání po zapomenutých dojmech, které jsou v nižším spodním podvědomí esplan jakoby "uskřípnuté", takže jsou příčinou pozdějších nevysvětlitelných záchvatů, odporů a strachů.

Podvědomí je sídlem vloh a schopností duše, myšlenek, vzniku vynálezů a uměleckých dispozic. Všechny uvedené schopnosti lze vůlí a pílí probudit, aktivizovat a "vynést" do vrchního vědomí, v němž dojde k jejich trvanému uložení do paměťových esplan.

Co jsou to vlastně esplana? Esplana tvoří základ lidské paměti. Ukládají se v nich veškeré informace ze života člověka, které jsou pak zdrojem jeho tvůrčí práce, fantazie a obrazotvornosti.

V případě některých duševních chorob se stává, že vědomá i podvědomá činnost působí současně, avšak s převahou jedné z nich, čímž vzniká nekontrolovatelný chaos. Uvedený stav chorého stavu duše je zaviněn nižším podvědomím a vědomím potlačených dřívějších nezdarů, přání a afektů.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama